Skip to main content

Stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling eller extrakorporeal chockvågsterapi är en medicinsk behandling som använder stötvågor för att behandla olika medicinska tillstånd.
Stötvågor är ljudvågor med hög energi som kan appliceras på kroppen externt och används för att bryta upp avlagringar av kalcium eller förkalkningar i kroppen.
De kan användas för att behandla en rad tillstånd till exempel:
• Tendinit tennisarmbåge
Hälsporre, kronisk seninflammation
• Benskador
Stötvågsbehandling kan främja läkning av benfrakturer som inte läkt ordentligt
• Muskelsmärta
Kan främja läkning av muskelskador
Viktigt att notera att stötvågsbehandling bör administreras av kvalificerad sjukvårdspersonal och att dess effektivitet kan variera beroende på den specifika diagnosen och individuella omständigheter.

Stötvågsbehandling måste föregås av noggrann diagnostik för att säkerställa att behandlingen är lämplig för just ditt problem